Överföra karta i BASECAMP/MapInstall - Transfer map in Basecamp/MapInstall

Frågor/problem kring installation och uppdateringar.

Moderator: Mikael

Locked
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Överföra karta i BASECAMP/MapInstall - Transfer map in Basecamp/MapInstall

Post by Mikael »

Starta antingen Mapinstall direkt eller högerklicka på användardata under GPSen i Basecamp och väljer installera kartor.
Start MapInstall either directly or rightclick on Userdata below the GPSunit in Basecamp and choose Install maps.

Starten av Mapinstall, dvs Basecamps kartinstallationsprogram kan se lite olika ut, beroende på hur mycket kartor du har.
MapInstall can look little bit different, depending on how many maps you have installed in the computer.

Klicka anpassa
Click customize
1.png
eller bara klicka fortsätt i detta läge om du har många kartor.
or just click continue if you have many maps installed.
11.png
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Re: Lite guide hur man installera i BASECAMP

Post by Mikael »

Klicka Avancerad...
Click Advanced...
2.png
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Re: Lite guide hur man installera i BASECAMP

Post by Mikael »

Kom ihåg att växla till Skoterledskartan längs ner i mitten på skärmen.
Remember to select Skoterledskartan down in the middle of the screen.

Denna karta är Naturreservat (du ser namnet nere till höger när muspekaren ovanför en gulmarkerad karta)
Finns vissa modeller som inte klarar av flera kartor ovanpå varandra och då blir förbudsområden vita eller svarta.
Om så är fallet, överför kartan pånytt men utelämna Naturreservat.
This map is protected areas (Naturreservat) . You see the name down right when mousepointer has highlighted the map.
Some units cannot handle this map because ov several overlaying maps. You see that if the preotected areas is white or black.
If that is the case, re-transfer the map to the unit but do not select this map.


För att avmarkera ett område så högerklickar du med musen.
To deselect a map, rightclick on it with the mouse.
Ta ej med
Ta ej med
Här är en av bakgrundskartorna. De är irregulära och du ser namnet nere till höger. Undvik denna om du skall samköra med Friluftskartan eller liknande.
Here you can see the bakgroundmaps. They are not reactangles as the trailmaps. Avoid selecting these if you shall use Skoterledskartan togheter with other topo-maps.
Bakgrund
Bakgrund
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Re: Lite guide hur man installera i BASECAMP

Post by Mikael »

Här ser man själva ledkartan, denna heter 69696972. Ta med alla som heter 6969697
Here is one of the tralmaps selected. Select all the maps that begins with the name 6969697
Lederna
Lederna
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Re: Lite guide hur man installera i BASECAMP

Post by Mikael »

Här är alla 4 ledkartorna valda över Norden, Svalbard är ej med på denna bild.
Sedan är det bara att klicka fortsätt och installera kartorna till GPSen.
Here are all 4 trailmaps selected. Svalbard is not on this picture.
After this, click continue to begin to trasnfer the maps to the unit.
6.png
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
User avatar
Mikael
Moderator
Moderator
Posts: 5346
Joined: 13 April 2006, 21:17
Location: Kalix
Contact:

Re: Överföra karta i BASECAMP / Transfer map in Basecamp

Post by Mikael »

Lagt till engelska.
/Mikael Nordlund - KartMan
Yamaha Apex X-TX MCX290 -11
Yamaha RX Warrior -04
Locked