Page 1 of 1

Hur uppdaterar jag Norrlands Skoterledskarta?

Posted: 10 April 2019, 13:45
by Mikael
För att uppdatera Skoterledskartan så pekar du på Start->Alla program->Norrlands Skoterledskarta Autorouting och sedan startar programmet "Uppdatera skoterledskartan".

Sedan så behöver du sedan bara klicka på knappen "Uppdatera" eller "Download latest version of the map".

Detta kan du göra med jämna mellanrum under ditt abonnemang.

När programmet har snurrat klart så har det laddats ner en ny version av kartan till Basecamp/Mapsource, sedan överför du den nya kartan till din GPS.